O AKE

Akademia Kształcenia Europejskiego (AKE)
Krzysztof Kuryłowicz

Czym się zajmujemy i co oferujemy

Akademia Kształcenia Europejskiego (AKE) Krzysztof Kuryłowicz z siedzibą w Jeleniej Górze, powstała w 2006.

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz zajmuje się:

  • prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników kuratoriów oświaty oraz organów prowadzących szkoły w zakresie kursów doskonalących i kwalifikacyjnych rad pedagogicznych oraz konferencji.
  • działaniami z zakresu zarządzania, rozliczania, szkolenia i doskonalenie kadry zarządzającej firmy, szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników (z zakresu obsługi firmy, promocji, marketingu, usług, umiejętności miękkich, komunikacji interpersonalnej, zakładania firmy),
  • działaniami z obszaru projektów UE (aplikowanie, koordynacja, realizacja i rozliczanie, prowadzenie pełnej dokumentacji projektu, kontakty z IP, szkolenia w zakresie realizacji projektów POKL, procedury PZP, procedury konkurencyjności, pisanie projektów inwestycyjnych IG, IiŚ, RPO oraz PROW).

Na stałe firma zatrudnia 8 osób i współpracuje ok. 20 specjalistów i ekspertów z całej Polski z zakresu edukacji, doradztwa zawodowego oraz doradztwa biznesowego i personalnego oraz unijnego. AKE jest wpisana do 2007r. do Rejestru Instytucji Szkoleniowych woj. dolnośląskiego pod numerem 2.02/00123/2007.

Realizacja projektów

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz od 2007 r. realizuje projekty współfinansowane z UE. AKE w:

  • 2008 zrealizowała 5 projektów z działania 9.5 pt.: WIEŚ-Wspólne Inicjatywy Edukacji Świadomej na łączna kwotę 250.000zł
  • w 2009 i 2010 realizowała dwa projekty w partnerstwie: z 8.1.1 „Skuteczna zmiana” oraz z 9.4 „Wzrost jakości kształcenia”
  • w 2010 i 2011 realizowała projekt z 8.1.2 „Lubuska Akademia Adaptacyjności”
  • w 2012 i 2013 realizowała projekt z 8.1.1 „Euromanager”
  • od 2013 do 2015 realizuje projekt z 7.2.1 „Ścieżka Sukcesu”
  • od 2014 do 2015 realizuje projekt z 7.2.1 „Nowa Perspektywa”