27-07-2018 ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku

Do pobrania: Rozeznanie rynku: trening kompetencji społecznych – Gama możliwości