Doradztwo

Postępowanie I

12.12.2013 – Zapytanie Ofertowe

31.12.2013 – Zawiadomienie – Zapytanie Ofertowe

31.12.2013 – Protokół – Zapytanie Ofertowe

Postępowanie II

02.01.2014 – Zapytanie Ofertowe

20.01.2014 – Zawiadomienie – Zapytanie Ofertowe

20.01.2014 – Protokół – Zapytanie Ofertowe