Aktualności – 15.10.2018 r.

Szanowni Państwo
w załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową oceny KOW biznesplanów. Lista zawiera przyznane Państwu punkty oraz kwestionowane wydatki. Negocjacje Państwa biznesplanów odbędą się w dniach 20-23.10.2017. 
Po zakończeniu etapu negocjacji zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa. Od oceny ostatecznej KOW przysługuje Państwu odwołanie.

 

Do pobrania: LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW (PDF)