Akademia Kształcenia Europejskiego (AKE)
Krzysztof Kuryłowicz

Czym się zajmujemy i co oferujemy

 

Akademia Kształcenia Europejskiego (AKE) Krzysztof Kuryłowicz z siedzibą we Wrocławiu, powstała w 2006.

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz zajmuje się:

  • prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników kuratoriów oświaty oraz organów prowadzących szkoły w zakresie kursów doskonalących i kwalifikacyjnych rad pedagogicznych oraz konferencji.
  • działaniami z zakresu zarządzania, rozliczania, szkolenia i doskonalenie kadry zarządzającej firmy, szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników (z zakresu obsługi firmy, promocji, marketingu, usług, umiejętności miękkich, komunikacji interpersonalnej, zakładania firmy),
  • działaniami z obszaru projektów UE (aplikowanie, koordynacja, realizacja i rozliczanie, prowadzenie pełnej dokumentacji projektu, kontakty z IP, szkolenia w zakresie realizacji projektów POWER, RPO, procedury PZP, procedury konkurencyjności, pisanie projektów inwestycyjnych oraz dla obszarów wiejskich).

Na stałe firma zatrudnia 20 osób i współpracuje ok. 100 specjalistami i ekspertami z całej Polski z zakresu edukacji, doradztwa zawodowego oraz doradztwa biznesowego, podatkowego, prawnego i personalnego oraz audytów finansowych i merytorycznych w projektach unijnych. AKE jest wpisana do 2007r. do Rejestru Instytucji Szkoleniowych woj. dolnośląskiego pod numerem 2.02/00123/2007. O roku 2018 wpisani jesteśmy także do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 17085

Realizacja projektów

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz od 2007 r. realizuje projekty współfinansowane z UE. Łącznie zrealizowaliśmy ok 40 projektów osiągając wszystkie wskaźniki. Obecnie realizujemy kolejne projekty w 8 województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

 

Skip to content