Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż w dniu dzisiejszym Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaakceptowała Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

W związku z powyższym, informujemy Państwa, iż termin złożenia Biznes Planu w projekcie „Restart kariery” upływa w dniu 05.03.2020r (data dostarczenia dokumentu do biura Projektu).

Biznes Plany wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera. Biznes Plany przesłane w formie elektronicznej nie będą przyjmowane. 

 

Do pobrania:

Skip to content