S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn zaprasza do udziału w projekcie „AKTYWNI OD DZIŚ” nr: RPMP.08.02.00-12-0116/20 realizowanym na terenie województwa małopolskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. W ramach 8 osi priorytetowej – rynek prac. Działanie  8.2 aktywizacja zawodowa.

Całkowita wartość projektu: 2 012 829,07zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 710 904,70 zł

Okres realizacji Projektu: od 2020-09-01 r. do 2022-05-31r

 

GŁÓWNYM CELEM PROJ. jest zwiększenie do 31.03.2022 zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 135(75K/60M) osób w wieku 30 lat i

więcej, zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego,

limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego,

wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.27 (15K/12M) osób będą stanowili

mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW(zg.z zał.16 do Regulaminu),wyłącznie pozostających bez zatrudnienia-80 (45K/35M) biernych

zawodowo i 55 (30K/25M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • 75 kobiet
 • min.14 (8K/6M) osób z niepełnosprawnościami
 • min.27 (15K/12M) osób powyżej 50 roku życia
 • min.25 (14K/11M) osób długotrwale bezrobotnych
 • min.60 (34K/26M) osób o niskich kwalifikacjach

oraz min.5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu BB).

Co oferujemy Uczestnikom Projektu ?

 1. Identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD.
 2. Pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie proj.
 3. Indywidualne wsparcie motywacyjne dla 70 UP.
 4. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 102 UP.
 5. Szkolenia dla 108 UP.
 6. Staże dla 96 UP.

Efekty

 • uzyskanie kwalifikacji przez min.40% UP
 • podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min.30% UP

A także osiągnięcie wsk. efektywności zatrudnieniowej dla:

 • osób w wieku 50 lat, ON, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i K-min.45%
 • bezrobotnych M nienależących do ww.grup-min.60%

Dla kogo

Projekt jest skierowany do 135(75K/60M) osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego (dalej też: POWIATY),w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.27 (15K/12M) osób będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW tj. Andrychów, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Wieliczka, Zakopane (zg. z Zał.16 do Regulaminu), wyłącznie pozostających bez zatrudnienia-80 (45K/35M) biernych zawodowo i 55 (30K/25M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • 75 kobiet
 • min.14(8K/6M) osób z niepełnosprawnościami
 • min.27(15K/12M) osób powyżej 50 roku życia
 • min.25(14K/11M) osób długotrwale bezrobotnych
 • min.60(34K/26M) osób o niskich kwalifikacjach

oraz min.5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup(lecz stanowiących nie więcej niż 20% ogółu BB)-wsparcie dla tej grupy będzie prowadzić do podwyższenia/nabycia lub utrzymania i formalnego potw. kwalifikacji/kompetencji lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gosp.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, zwrot kosztów badań lekarskich i ubezpieczenie NNW.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA ZE STRONY

 1. Formularz rekrutacyjny DOC
 2. Regulamin uczestnictwa DOCX
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie DOC
 4. Oświadczenie BAEL DOC
 5. Ankieta potrzeb ON DOC
Skip to content