Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż do dnia 29.11.2019r do
Biura projektu spłynęło 47 wstępnych formularzy rekrutacyjnych.

W związku z powyższym rekrutacja do projektu została zakończona.

I etap ocena formalna Wstępnego formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna
Wstępnego formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej
pozytywnie przeszło 44 osoby, 1 osoba zrezygnowała z dalszego udziału w projekcie.

Do II etapu zakwalifikowano 43 osoby
II etap zostanie zakończony 08.12.2019r

Wszelkich informacji udziela:

Biuro Projektu: 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 100 lok. 68

Czynne w dni robocze 10.00 -18.00
E-mail: samozatrudnieni.wlkp@gmail.com

Tel. 603-359-359

Skip to content