ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy:

Usługi przeprowadzenia spotkań z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego, w tym sporządzenie IPD dla 135 uczestników / uczestniczek Projektu „Jestem aktywny na rynku pracy”, WND-POWR.01.02.02-32-0149/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu 1 Działania 1.2. Poddziałania 1.2.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Doradztwo zawodowe 13.06.2016

Skip to content