ZAPYTANIE OFERTOWE
JA/2/2016
Dotyczy Usługi:

  1. wynajmu sal na indywidualne spotkania doradców zawodowych z 135 uczestnikami projektu – 3 edycje x 45 UP x 8 godzin zegarowych/osoba;
  2. wynajmu sal na grupowe poradnictwo zawodowe w formie zajęć aktywizujących – 3 edycje x 5 grup x 12 godzin zegarowych/grupa;
  3. catering – dostarczenia obiadów w ramach grupowego poradnictwa zawodowego (dwa dania: zupa i drugie danie oraz napój) – 3 edycje x 45 UP x 2 dni poradnictwa (po 6h dziennie)
    dla 135 uczestników Projektu „Jestem aktywny na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu 1 Działania 1.2. Poddziałania 1.2.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie Sale i catering -22-07-2016

Skip to content