Jesteś osobą młodą?
Jesteś bez pracy i nie uczysz się?
Nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy?
Jesteś osobą niepełnosprawną?
Masz niskie kwalifikacje i chcesz je podnieść?

TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz 

zaprasza do udziału w projekcie

„Jestem aktywny na rynku pracy”

Okres realizacji projektu od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zapraszamy osoby:

 • młode w wieku od 15 do 29 lat,
 • zamieszkałe województwo łódzkie,
 • które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • długotrwale bezrobotne,
 • bierne zawodowo:
  • osoby otrzymujące emeryturę, rentę, alimenty, stypendium, pomoc opieki społecznej,
  • osoby przebywające w domach opieki,
  • osoby przebywające na urlopie wychowawczym.

W ramach projektu oferujemy:

 • identyfikacje potrzeb osób młodych,
 • poradnictwo zawodowe zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
  w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • wysokiej jakości szkolenia umożliwiające nabywanie,
  podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, oraz stypendia szkoleniowe.
 • 6 lub 3 miesięczne płatne staże, umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego
  oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu (160 h m-c).

Zapewniamy:

 • catering ● wykwalifikowanych trenerów  i doradców  ● materiały szkoleniowe ●
  szkolenia zawodowe ● certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia i kwalifikacje

Szczegółowe informacje:
Biuro projektu:
ul Wieniawskiego 1a, 71-142 Szczecin
e-mail: ake@post.pl;  tel. kom: 507336679, 607764450

 

Do pobrania:

Skip to content