Realizacja projektu: od: 2016-10-01 do: 2018-03-31

Projekt, skierowany jest do 100 osób młodych (55K i 45M) w wieku 15-29 lat,
biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym
niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie
woj. podkarpackiego

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności i możliwości zatrudnienia w
/w grupy dzięki zapewnieniu zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy,
dostosowanej do potrzeb i możliwości osób młodych.

Każdy UP, poza identyfikacją potrzeb i diagnozą możliwości doskonalenia zawodowego oraz
poradnictwem w planowaniu rozwoju kariery, otrzyma wysokiej jakości wsparcie szkoleniowe
i stażowe realizowane w ramach 2 fakultatywnych Ścieżek.

Ścieżka A – 90 osób – opracowanie Indywidualny Plan Działania, warsztaty
grupowe z poradnictwa zawodowego, szkolenie zawodowe zgodne
z Indywidualnym Planem Działania, staż 4 miesięczny powiązany zakresem
z odbytymi szkoleniami.

Ścieżka B – 10 osób – opracowanie Indywidualny Plan Działania,
warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego, staż 4 miesięczny,
pośrednictwo pracy.

Jeśli:

Jesteś osobą młodą?
Nie jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy?
Jesteś bez pracy i nie uczysz się?
Jesteś osobą niepełnosprawną?
Masz niskie kwalifikacje i chcesz je podnieść?

TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!

Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego

zaprasza do udziału w projekcie

„Moje Lepsze Jutro”

Okres realizacji projektu od 01.16.2016 r. do 31.03.2018 r.

Zapraszamy osoby:

 • młode w wieku od 15 do 29 lat,
 • zamieszkałe w województwie podkarpackim,
 • które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym długotrwale bezrobotne,
 • bierne zawodowo:
  • osoby otrzymujące rentę, alimenty, stypendium, pomoc opieki społecznej,
  • osoby przebywające w domach opieki,
  • osoby przebywające na urlopie wychowawczym.

W ramach projektu oferujemy:

 • identyfikacje potrzeb osób młodych IPD,
 • poradnictwo zawodowe zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
  w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 • wysokiej jakości szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub
  dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, oraz stypendia szkoleniowe.
 • 4 miesięczne płatne staże, umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie
  doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie
  wykonywania danego zawodu (160 h m-c).

Zapewniamy:

 • catering ● wykwalifikowanych trenerów i doradców ● materiały
  szkoleniowe ● szkolenia zawodowe ● certyfikaty potwierdzające
  ukończenie szkolenia i kwalifikacje

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu:

ul Rynek 21; Dębica,
e-mail: akaminski@educare.pl lub ake@post.pl
tel. kom: 507336679, 607764450

 

Do pobrania:

 1. Educare regulamin rekrutacji
 2. zalacznik_1_formularz_zgloszeniowy
 3. zalacznik_2_oswiadczenie_UP(1)
 4. zalacznik_3_oswiadczenie_UP_po
 5. zalacznik_4_oswiadczenie_UP_status
 6. zalacznik_5_oswiadczenie_UP_zgoda
 7. zalacznik_6_oswiadczenie_UP_niezarejestrowany
 8. zalacznik_7_oswiadczenie_UP_SBR
 9. zalacznik_8_oswiadczenie_UP_NEET
 10. zalacznik_11_umowa
Skip to content