PLANOWANY HARMONOGRAM GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
„NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO 2”

Rekrutacja i identyfikacja potrzeb UP (opracowanie IPD): 03-04.2017r; 08-09.2017r; 01-02.2018r
Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym: 03-04.2017r; 08-09.2017r; 01-02.2018r
Grupowe poradnictwo zawodowe: 04.2017r; 09.2017r; 02.2018r
Szkolenia zawodowe: 05-07.2017r; 10-12.2017r; 03-05.2018r
Realizacja staży zawodowych: od 07.2017r

Zadania Projektu:

Zadanie 1 – NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO: Identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD (okres realizacji: 03-04, 08-09.2017  i 01-02.2018)

Każdy z uczestników który zakwalifikuje się do udziału w projekcie, spotyka się dwukrotnie (dwa dni doradztwa zawodowego indywidualnego po 2 godziny zegarowe) z doradca zawodowym/psychologiem. Podczas tych spotkań zostanie dla uczestnika opracowany Indywidualny Plan Działań (IPD) oraz diagnoza szkoleniowa.
Termin każdego za spotkań jest ustalany indywidualne z uczestnikiem.

Zadanie 2 – NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO: Grupowe poradnictwo zawodowe (okres realizacji: 04, 09.2017 i 02.2018)  

Każdy z uczestników weźmie udział w trzydniowych warsztatach dotyczących poradnictwa zawodowego

Planowany harmonogram warsztatów grupowych z poradnictwa zawodowego:
GRUPA I:    23-25.03     godz. 9.00-15.00 Łowicz ul. Kaliska 5
GRUPA II:   26-28.03    godz. 9.00-15.00 Łowicz ul. Kaliska 5
GRUPA III:  29-31.03    godz. 9.00-15.00 Łowicz ul. Kaliska 5
GRUPA IV:   03-05.04    godz. 9.00-15.00 Łowicz ul. Kaliska 5
GRUPA V:    01-03.06    godz. 9.00-15.00 Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38
GRUPA VI:   29-31.08     godz. 9.00-15.00 Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38

GRUPA VII: 09-16.12    godz. 9.00-15.00 Tomaszów Mazowiecki ul. Przeskok 3 lok 5

Kolejne grupy warsztatowe będą realizowane w terminach zrekrutowania kolejnych uczestników – bieżące informacje w aktualnościach

PROGRAM WARSZTATÓW:

Aby przygotować UP do samodzielnego radzenia sobie z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy, także po zakończeniu wsparcia proj., zaplanowano grupowe poradnictwo zawodowe w formie 3-dniowych warsztatów w wymiarze 18h (3 ed. x 4 grupy 10-osobowe x 18h; tj. 18h/UP) rozwijających:
1. BUDOWANIE WYTRWAŁOŚCI-determinację UP w dążeniu do celu, tolerancję frustracji, zdolność reagowania na zmianę, radzenia sobie ze stresem i dyskryminacją
2. BUDOWANIE WIZERUNKU-zdolność UP do skutecznej autoprezentacji i kreowania dobrego pierwszego wrażenia, pewność siebie, asertywność
3. AKTYWNE SZUKANIE PRACY-umiejętności UP do nawiązywania kontaktów z pracodawcami, pozyskiwania ofert, tworzenia dok. aplikacyjnych

Zadanie 3 – NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO: Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe (okres realizacji: 05-07, 10-12.2017 i 03-05.2018)

Aby realnie zwiększyć szanse UP na pozyskanie i utrzymanie pracy, zaplanowano szkolenia służące nabyciu kompetencji i kwalifikacji zawodowych (średnio 100h/UP). Maksymalną indywidualizację ww. wsparcia umożliwi realizacja szkoleń na zasadzie otwartego katalogu – konkretne tematy /nazwy szkoleń zostaną wskazane w toku proj. w oparciu o ustalenia IPD każdego UP. Jednocześnie, część szkoleń (min.15%,tj. szkolenia dla min.18 osób-10K/8M) realizowanych w proj. wpisywać się będzie w obszar srebrnej gospodarki ukierunkowanej na rozwój usług senioralnych lub w obszar specjalizacji regionalnych określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji WŁ oraz wynikających z nisz specjalizacyjnych.

Proponowane szkolenia zawodowe:

a)Opiekun os. starszej
b)Animator czasu wolnego
c)Pokojowa
d)Kucharz/Dietetyk z egzaminem czeladniczym
e)Koordynator działań/koordynator projektów
f)Magazynier z obsługa programów magazynowych i uprawnieniami na wózek widłowy
g)Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z prawem jady B
h)Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z kasą fiskalną
i)Pracownik gospodarczy
j)Kwalifikowany pracownik ochrony
k)Pracownik biurowy z elementami kadr i płac (I stopień księgowości)
l)Telemarketer z egzaminem ECDL
m)Inne – zgodne z IPD uczestnika oraz potrzebami rynku pracy.
Za udział w stażach uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe.

Aktualnie trwające kursy zawodowe:

1. Koordynator działań/koordynator projektów – 56 godz. teoria, 44 godz. praktyka

Gr I 22.04.2017 – 24.06.2017 r. – Łódź ul. Skrzetuskiego 1/7. – pon, sob, nd– godz. 9.00-15.30
Gr II 08.07.2017 – 19.08.2017 r. – Łódź ul. Skrzetuskiego 1/7. – weekendowo – godz. 9.00-15.30

Gr III 10.07.2017 – 25.07.2017 r. – Łowicz ul. Kaliska 5; poniedziałek – piątek godz. 16.00-19.00

Gr IV 02.09.2017 – 22.10.2017 r. – Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 48; pt, sob, nd, pon. godz. 8.00-16.00

2. Pracownik biurowy z elementami kadr i płac – 20 godz. teoria, 80 godz. praktyka

Gr I  01.07.2017 r. – 12.08.2017 r Łowicz ul. Kaliska 5; – weekendowo – godz. 08.00-16.00 po 10 h

Gr II  02.08.2017 r. – 14.08.2017 r Łowicz ul. Kaliska 5; poniedziałek – sobota godz. 08.00-16.00 po 10 h

3. Pracownik biurowy z obsługą komputera – 38 godz. teoria, 62 godz. praktyka

Gr I 04.12.2017 r. – 19.12.2017 r. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Przeskok 3 lok. 5

4. Kucharz z egzaminem czeladniczym – 40 godz. teoria, 60 godz. praktyka

03.07.2017r – 14.07.2017r Łowicz ul. Kaliska 5; poniedziałek – piątek godz. 8.00-17.00

5. Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej i programów sprzedażowych – 20 godz. teoria, 80 godz. praktyka
GR I 01.07.2017 r. – 20.08.2017 r.- Łowicz ul. Kaliska 5; pt, sob, nd. godz. 8.00-12.00

6. Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera oraz modułem kasy fiskalnej i programów sprzedażowych – 20 godz. teoria, 80 godz. praktyka

GR I 19.07.2017 r. – 31.07.2017 r Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38 lok 5 Tomaszów Mazowiecki; poniedziałek – niedziela godz. 8.00-16.00

7. „Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera oraz modułem prawa jazdy kat B” – 44 godz. teoria, 56 godz. praktyka

GR I 19.07.2017r. – 17.08.2017 r. – część teoretyczna -Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38 lok 5 Tomaszów Mazowiecki; poniedziałek – niedziela godz. 8.00-20.30

Część praktyczna – w trakcie realizacji – ustalana indywidualnie z Uczestnikami projektu

8. „Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera oraz modułem prawa jazdy kat C” – 44 godz. teoria, 56 godz. praktyka

GR I 19.07.2017r. – 20.08.2017 r. – część teoretyczna -Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38 lok 5 Tomaszów Mazowiecki; poniedziałek – niedziela godz. 8.00-19.45

Część praktyczna – w trakcie realizacji – ustalana indywidualnie z Uczestnikami projektu

9. „Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera oraz modułem kierowca wózka jezdniowego” – 60 godz. teoria, 47 godz. praktyka

GR I 17.07.2017r. – 03.08.2017 r. -Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38 lok 5 Tomaszów Mazowiecki; poniedziałek – niedziela godz. 8.00-15.00

10. „Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B” – 44 godz. teoria, 56 godz. praktyka

GR I 09.10.2017r. – 24.10.2017 r. – część teoretyczna -Tomaszów Mazowiecki ul. Przeskok 3 lok. 5 oraz Mościckiego 38 lok 5; poniedziałek – piątek godz. 8.00-20.30

Część praktyczna – w trakcie realizacji – ustalana indywidualnie z Uczestnikami projektu

11. Pracownik budowlany (murarz-malarz) – 20 godz. teoria, 80 godz. praktyka

21.08.2017 r. – 15.09.2017 r. Skierniewice ul. Rynek 13 ; poniedziałek – piątek godz. 9.00-17.00

12. Pilarz/stolarz – 30 godz. teoria, 70 godz. praktyka

04.09.2017r. – 29.09.2017r. Skierniewice ul. Rynek 13; pon., śr., czw., pt. godz. 7.00-15.00

13. Drwal – 15 godz. teoria, 85 godz. praktyka

17.08.2018 do 01.09.2017. Skierniewice ul. Rynek 13; poniedziałek – piątek godz. 9.00-16.00

14. Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP – 80 godz. teoria, 20 godz. praktyka

21.08.2017r. – 15.09.2017r. Skierniewice ul. Rynek 13 ; poniedziałek – piątek godz. 9.00-20.00

15. Fryzjer/przedłużanie włosów – 23 godz. teoria, 77 godz. praktyka

GR I 31.07.2017r – 14.08.2017r – Łódź ul. Legionów 20; poniedziałek – piątek godz. 9.00-16.00

GR II 16.08.2017r – 30.08.2017r – Łódź ul. Legionów 20; poniedziałek – sobota godz. 9.00-16.00

16. Rezydent w obiektach turystycznych – 18 godz. teoria, 70 godz. praktyka 70 h +18 H 25.03.2017r. – 31.03.2017r. Oświęcim; Rynek Główny 15 – poniedziałek – niedziela 08.00-18.00

17. Opiekun osoby starszej – 20 godz. teoria, 80 godz. praktyka

GR I 30.06.2017r. – 29.09.2017r Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38lok 5/DPS 2 ul. Jana Pawła II 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki; poniedziałek – piątek godz. 10.00-14.00 – szkolenie rozwiązane

GR II 09.10.2017 r. – 25.10.2017 r. Tomaszów Mazowiecki DPS 2 ul. Jana Pawła II 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki; poniedziałek – piątek godz. 7.30-18.00

Kolejne grupy szkoleniowe będą realizowane w terminach zrekrutowania kolejnych uczestników – bieżące informacje w aktualnościach

Zadanie 4 – NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO: Staże i pośrednictwo pracy  (okres realizacji: 07-11.2017 i 01-09.2018)

Projekt zakłada mechanizmy gwarantujące wysoki standard staży: potrwają one 3 m-ce i odbędą się zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
Za udział w stażach uczestnicy otrzymają stypendium stażowe.
Ponadto uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, warsztaty, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy oraz zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależna.

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro projektu:
Wnioskodawca prowadzi główne biuro projektu w Tomaszowie Mazowieckim ul. Przeskok 3 lok. 7 czynne w godz. 10.00-14.00. tel. 607 764 450, 724 783 204
Funkcjonują także punkty obsługujące uczestników projektu w: Łowiczu ul. Łódzka 12; czynne codziennie w godz. 10.00-14.00 -tel. 725977341;

Skip to content