20.03.2017r
Rekrutacja do projektu „NOWA SZANSA, LEPSZ JUTRO 2”

 Zapraszamy:
 – 120 osób (70K/50M) po 29 roku życia bez pracy (70 bezrobotnych- 40K/30M, 50 biernych zawodowo-30K/20M) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:  
– minimum 24 osoby po 50 roku życia (13K/11M),  
– 40 długotrwale bezrobotnych (23K/17M),  
– 70 kobiet,  
– 14 osób niepełnosprawnych (8K/6M),  
– 70 osób o niskich kwalifikacjach (40K/30M)  
zamieszkuj. wg KC w woj. łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich, w tym min. 70% uczestników (49K/35M) z powiatów: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczycki

Skip to content