Tytuł projektu: NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO

Realizacja projektu: od 2016-01-01 do 2017-06-30

Projekt, skierowany jest do 135 osób młodych (79K i 56M), w wieku 15-29 lat, z woj. łódzkiego, w tym niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności i możliwości zatrudnienia w/w grupy dzięki zapewnieniu zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb i możliwości osób młodych.

Każdy UP, poza identyfikacją potrzeb i diagnozą możliwości doskonalenia zawodowego oraz poradnictwem w planowaniu rozwoju kariery, otrzyma wysokiej jakości wsparcie szkoleniowe i stażowe realizowane w ramach 3 fakultatywnych Ścieżek.

Skip to content