31.08.2016r

AKTUALNY HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ W PROJEKCIE

Zadanie 1 – identyfikacja
potrzeb osób młodych i diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia
zawodowego

Każdy z uczestników który zakwalifikuje się
do udziału w projekcie, spotyka się dwukrotnie (dwa dni doradztwa zawodowego
indywidualnego po 4 godziny zegarowe) z doradcą zawodowym. Podczas tych spotkań
zostanie dla uczestnika opracowany Indywidualny Plan Działań (IPD) oraz
diagnoza szkoleniowa.

Termin każdego za spotkań jest ustalany indywidualne z uczestnikiem.

Zadanie 2 – poradnictwo
zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub
uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych

Planowany harmonogram warsztatów grupowych z poradnictwa zawodowego:

Grupy dodatkowe:

GRUPA XVI: 03 i 04.09 godz. 9.00-15.00

GRUPA XVII: 15 i 16.10 godz. 9.00-15.00

Szkolenia realizowane będą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mościckiego 38 (sala szkoleniowa)

PROGRAM WARSZTATÓW:

Cel warsztatów:
celem warsztatów jest odkrycie motywacji do działania, radzenie sobie ze
stresem, kryzysem, redukcja stresu, zlokalizowanie zasobów osobistych, poczucie
własnej wartości.

Liczba godzin: 12 godz. (2 dni x 6 godzin zegarowych).

Warsztaty są prowadzone w małych grupach zgodnie z metodologią:

A "Kuźnia optymizmu"

 1. Autoprezentacja:
  • określanie własnego potencjału – mocne strony
  • prezentacja własnego potencjału na forum
 2. Asertywność:
  • istota asertywności – określanie granic własnego terytorium
  • asertywna reakcja na krytykę i pochwały
  • asertywna odmowa
 3. Stres:
  • istota i funkcja stresu
  • strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 4. Motywacja do zmiany:
  • przesłanki do zmiany zachowania – świadomość własnych potrzeb, potencjału i ograniczeń
  • metody wzbudzania motywacji do zmiany

B „Orle gniazdo”

Beneficjenci biorą udział w warsztatach i
treningach, które pozwolą na zintegrowanie uczestników i – docelowo – nadanie
grupom warsztatowym charakteru grup wsparcia. Zajęcia poświęcone komunikacji
interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji, radzeniu sobie ze
stresem, pozwolą na wymianę doświadczeń i pomysłów dotyczących aktywnego poszukiwania pracy.

Zadanie 3 – wysokiej jakości
szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji
i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
osób młodych

Aktualnie realizowane są następujące szkolenia:

Lp. Nazwa szkolenia Nazwa i adres Instytucji szkoleniowej Termin realizacji szkolenia(od dnia … do dnia …) Liczba planowanych / zrealizowanych godzin szkolenia Miejsce szkolenia (adres)
1 3 4 6 7
1 Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B gr I EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT
64-850 Ujście
ul. Sosnowa 4
Ługi Ujskie
Przedstawiciel handlowy
09.04-25.04.2016;
Prawo jazdy kat. B
25.04-30.09.2016
100 Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38
2 Pomoc drogowa i holowanie z obsługą klienta gr I EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT
64-850 Ujście
ul. Sosnowa 4
Ługi Ujskie
Obsługa klienta
09.04-25.04.2016;
Prawo jazdy kat. C
25.04-30.09.2016
100 Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38
3 Kadry i płace w praktyce z wykorzystaniem programów księgowych EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT
64-850 Ujście
ul. Sosnowa 4
Ługi Ujskie
07.05-11.06.2016 104 Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38
4 Magazynier z obsługą programów magazynowych i obsługą wózka widłowego EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT
64-850 Ujście
ul. Sosnowa 4
Ługi Ujskie
Magazynier
07.05-11.05.2016;
wózki widłowe
15.05-30.09.2016
103 Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38
5 Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B gr II EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT
64-850 Ujście
ul. Sosnowa 4
Ługi Ujskie
Przedstawiciel handlowy
16.05-29.05.2016;
Prawo jazdy kat. B
01.06-30.09.2016
100 Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38
6 Pomoc drogowa i holowanie z obsługą klienta gr II EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT
64-850 Ujście
ul. Sosnowa 4
Ługi Ujskie
Obsługa klienta
16.05-29.05.2016;
Prawo jazdy kat. C
01.06-30.09.2016
100 Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38
7 Tworzenie stron www z elementami prawa autorskiego EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT
64-850 Ujście
ul. Sosnowa 4
Ługi Ujskie
31.05-27.06.2016 104 Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38
8 Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B gr III EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT
64-850 Ujście
ul. Sosnowa 4
Ługi Ujskie
Przedstawiciel handlowy
10.06-29.06.2016;
Prawo jazdy kat. B
15.06-30.09.2016
100 Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38
9 Pomoc drogowa i holowanie z obsługą klienta gr III EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT
64-850 Ujście
ul. Sosnowa 4
Ługi Ujskie
Obsługa klienta
10.06-29.06.2016;
Prawo jazdy kat. C
15.06-30.09.2016
100 Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 38

Za udział w szkoleniach UP otrzymują stypendium.

Zadanie 4 – staże
umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu

W miesiącach kwiecień – czerwiec 2016r staże rozpoczęło 90 osób Na terenie miasta Łodzi, Kutna, Łowicza, Tomaszowa Maz<., Piotrkowa Tryb.

Za udział w stażach uczestnicy otrzymują stypendium stażowe.

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro projektu:
ul Skrzetuskiego 1 lok.7; Łódź
e-mail: ake@post.pl; tel. kom.: 507336679, 607764450

Skip to content