Tytuł projektu: NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO

Realizacja projektu: od 2016-01-01 do 2017-06-30

Projekt, skierowany jest do 135 osób młodych (79K i 56M), w wieku 15-29 lat, z woj. łódzkiego, w tym niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności i możliwości zatrudnienia w/w grupy dzięki zapewnieniu zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb i możliwości osób młodych.

Każdy UP, poza identyfikacją potrzeb i diagnozą możliwości doskonalenia zawodowego oraz poradnictwem w planowaniu rozwoju kariery, otrzyma wysokiej jakości wsparcie szkoleniowe i stażowe realizowane w ramach 3 fakultatywnych Ścieżek.

HARMONOGRAM GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE „NOWA SZANSA, LEPSZ JUTRO”

Działanie 2016 2017
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
Rekrutacja
Spotkania indywidualne z doradcą zaw.
Grupowe poradnictwo zawodowe
Szkolenia zawodowe / BON
Realizacja staży zawodowych

Jeśli:

Jesteś osobą młodą?
Jesteś bez pracy i nie uczysz się?
Jesteś osobą niepełnosprawną?
Masz niskie kwalifikacje i chcesz je podnieść?

TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

zaprasza do udziału w projekcie

„NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO”

Okres realizacji projektu od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.

Zapraszamy osoby:

 • młode w wieku od 15 do 29 lat,
 • zamieszkałe w województwie łódzkim,
 • które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,
 • bierne zawodowo:
  • osoby otrzymujące rentę, alimenty, stypendium, pomoc opieki społecznej,
  • osoby przebywające w domach opieki,
  • osoby przebywające na urlopie wychowawczym.

W ramach projektu oferujemy:

 • identyfikacje potrzeb osób młodych IPD,
 • poradnictwo zawodowe zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • wysokiej jakości szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, oraz stypendia szkoleniowe.
 • 6 lub 3 miesięczne płatne staże, umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu (160 h m-c).

Zapewniamy:

● catering ● wykwalifikowanych trenerów i doradców ● materiały szkoleniowe ● szkolenia zawodowe ● certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia i kwalifikacje

Szczegółowe infhttps://ake-ue.pl/projekty/nowa-szansa-lepsze-jutro-lodz/informacje-o-projekcie/ormacje:

Biuro projektu:
ul Skrzetuskiego 1 lok.7; Łódź,
e-mail: ake@post.pl; tel. kom: 507336679, 607764450

Doradztwo zawodowe 11.01.2016

Skip to content