NOWE HORYZONTY – outplacement w województwie pomorskim”

Nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0042/17

Okres realizacji projektu: 01.10.2017r. – 31.03.2019r.

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE PODNIESIENIEM BĄDŹ UZUPEŁNIENIEM KWALIFIKACJI LUB OTWARCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż przedłuża termin naboru formularzy rekrutacyjnych do 31.10.2018r

Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej/fax/e-mail lub dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta, w godzinach od 8:00 do 16:00 (biuro czynne od poniedziałku do piątku). Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Biuro projektu:

80835 Gdańsk, ul. Tandety 1/66 (I piętro)

tel.: 603265265

E-mail: nh.pomorskie@gmail.com

Skip to content