Szanowni Państwo
W załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową oceny KOW biznesplanów. Lista zawiera przyznane Państwu punkty oraz kwestionowane wydatki. Do dnia 27.12.2018r prosimy o przesłanie pisemnego uzasadnienia kwestionowanych wydatków wraz z rozeznaniem cenowym.
Po rozpatrzeniu Państwa uzasadnień wydatków opublikowana zostanie ostateczna lista rankingowa. Od oceny ostatecznej KOW przysługuje Państwu odwołanie.
Skip to content