Szanowni Państwo
W załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową oceny KOW przedłużonego wsparcia pomostowego dla Gr II. Lista zawiera przyznane Państwu punkty do złożonego wniosku o wsparcie przedłużone. Od przyznanych punktów przysługuje Państwu odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od opublikowania listy rankingowej tj. do 29.07.2019r. Karty oceny Państwa wniosków są dostępne w biurze projektu, bądź zostaną wysłane skany na pisemny wniosek uczestnika projektu.
Po zakończeniu etapu odwołań tj. do dnia 05.08.2019r zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa przedłożonego wsparcia pomostowego.

Do pobrania:

Wstępna lista rankingowa pomostówek przedłużonych gr II

Skip to content