W załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową oceny KOW biznesplanów. Lista zawiera przyznane Państwu punkty oraz wydatki kierowane do korekty. W związku z korektą Państwa biznesplanów proszę o dostarczenie w ciągu 5 dni tj. do 29.10.2018r. do biura projektu uzupełnienia/specyfikacji/uzasadnienia kwestionowanych wydatków. Dokument musi być dostarczony w wersji papierowej opatrzonej podpisem i parafami na każdej ze stron

Po zakończeniu etapu korekty zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa tj. do 31.10.2018r. Od oceny ostatecznej KOW przysługuje Państwu odwołanie.

Do pobrania: Lista Rankingowa (PDF)

Skip to content