Szanowni Państwo
W załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową oceny KOW przedłużonego wsparcia pomostowego. Lista zawiera przyznane Państwu punkty do złożonego wniosku o wsparcie przedłużone. Od przyznanych punktów przysługuje Państwu odwołanie w ciągu 5 dni od opublikowania listy rankingowej tj. do 06.06.2019r. Karty oceny Państwa wniosków są dostępne w biurze projektu, bądź zostaną wysłane skany na pisemny wniosek uczestnika projektu.
Po zakończeniu etapu odwołań tj. do dnia 12.06.2019r zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa przedłożonego wsparcia pomostowego.

Do pobrania: Oceny Wniosków Pomostówek Przedłużonych (pdf)

Skip to content