Szanowni Państwo

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż na dzień 05.03.2020r złożono osobiście i za pośrednictwem Poczty Polskiej – 30 biznesplanów w celu otrzymania jednorazowego wsparcia inwestycyjnego. Zgodnie z procedurą i regulaminem przyznawania środków na dotacje Komisja Oceny wniosków ma 5 dni roboczych (tj. do 15.03.2020r) na ocenę wniosków i kolejne 5 dni roboczych na publikacje listy rankingowej (tj. do 20.03.2020r).

Skip to content