Szanowni Państwo

W załączeniu przedstawiamy listę rankingową oceny KOW biznesplanów. Lista zawiera przyznane Państwu punkty oraz kwestionowane wydatki. Negocjacje kwestionowanych wydatków nastąpią w okresie 27-31.03.2020r. W przypadku utrzymującej się sytuacji wyjątkowej związanej z koronawirusem termin ten może uleć zmianie, o czym będziecie Państwo informowanie oddzielnymi komunikatami.

Od oceny KOW przysługuje Państwu odwołanie.

Zgodnie z § 4 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  1. Uczestnicy, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, mają prawo wnieść odwołanie – od każdego elementu oceny, która miała wpływ na przyznanie dotacji – w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny.
  2. Każdy z Uczestników ma możliwość wglądu w dokumentację Beneficjenta związaną z oceną jego wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz innymi elementami oceny, które decydują o przyznaniu wsparcia finansowego. Wnosząc odwołanie Uczestnik powołuje się na konkretne zapisy zawarte w ww. dokumentach, z którymi się nie zgadza.

Termin odwołania mija 27.03.2020r

Do pobrania: LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW (PDF)

Skip to content