UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE OTWARCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje,

iż w terminie 15-29.11.2019r przyjmowane będą formularze rekrutacyjne do projektu „RESTART KARIERY”

Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej/e-mail lub dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta.

Formularz złożony za pośrednictwem e-mail, musi zostać złożony w ciągu 5 dni roboczych w formie papierowej w biurze projektu.

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony (data dostarczenia) podpisany i parafowany na każdej stronie w biurze projektu

Biuro projektu: 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 100 lok. 68

będzie w tym okresie czynne codziennie 10.00-14.00

E-mail: samozatrudnieni.wlkp@gmail.com

tel. 603-359-359

Skip to content