Zgodnie z procedurami informuje Państwa o terminie i miejscu złożenia biznesplanów

Termin złożenia biznesplanu
od dnia 28.08.2018 r. do 24.09.2018 r. w godz. 10:00 do 14:00 (min.10 dni roboczych)

Miejsce złożenia biznesplanu
60-324 Poznań, ul. Marcelińska 100/68 w godzinach pracy biura projektu tj. od godz. 10:00 do 14:00

Biznesplany można przesyłać także pocztowo (przesyłka poleconą) na adres biura projektu – datą złożenia biznesplanu jest data odbioru przesyłki w biurze projektu.

Skip to content