Szanowni Państwo
Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż do dnia 29.05.2019r zostało złożonych osobiście/za pośrednictwem poczty 6 odwołań od oceny Komisji Oceny Wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Z powodu przyczyn niezależnych od AKE KK (hospitalizacja jednego z ekspertów) ostateczna lista rankingowa wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe zostanie opublikowana do 04.06.2019r.

Skip to content